Суть роботи освітнього психолога відображає предмет його діяльності, який є інтегральним утворенням, що необхідно розглядати у трьох аспектах:

 По-перше, – це безпосередня робота з учнями, вихованцями,  їхніми батьками й вчителями з метою розв'язання конкретних нагальних психологічних проблем навчання й виховання, особистісного й пізнавального розвитку учнів та вихованців, аналіз і рішення яких перебувають у компетенції практичного психолога (практичний аспект).

 По-друге, – це психологічне забезпечування всього освітнього процесу, яке передбачає розробляння психологічних основ дидактичних і методичних матеріалів, творення психологічно обґрунтованих навчальних і виховних програм, підручників, посібників тощо (прикладний аспект).

 По-третє, – це теоретико-прикладний напрям досліджень, у межах якого вивчаються закономірності психічного розвитку й формування особистості в умовах навчально-виховного процесу з метою розробки та вдосконалення способів і засобів професійного застосування психологічних знань в освітній практиці. 

Основні завдання практичного психолога в системі освіти на загал є такими:

  • виявляти психологічну готовність дітей до навчання, спільно з педагогом накреслювати програми індивідуальної роботи з ними з метою покращення адаптації дошкільнят і молодших школярів до школи;
  • розробляти й здійснювати сумісно з педагогами й батьками розвивальні програми з урахуванням індивідуальних особливостей і завдань розвитку особистості вихованців і учнів на кожному віковому етапі;
  • здійснювати діагностико-корекційну роботу з невстигаючими й недисциплінованими учнями;
  • діагностувати інтелектуальні й особистісні своєрідності учнів, які перешкоджають нормальному перебігові процесу навчання і виховання, здійснювати їхню корекцію;
  • виявляти й усувати психологічні причини порушень міжособистісних відносин учнів з учителями, однолітками, батьками й іншими людьми;
  • консультувати адміністрацію школи, вчителів і батьків із психологічних проблем навчання й виховання дітей, розвитку їхніх пізнавальних процесів і характеру;
  • проводити індивідуальні й групові консультації учнів з питань навчання, розвитку і проблем життєвого самовизначення, самовиховання й взаємовідносин з однолітками й дорослими;
  • вести профорієнтаційну роботу.

У районі нараховується 10 практичних психологів закладів освіти, а саме у Яношівській ЗОШ І-ІІІ ст, Свобідській ЗОШ, Батьовській школі-сад, Берегуйфалівській ЗОШ І-ІІ ст, Берегівській ліцей імені Есе Томаша, Великоберезькій ЗОШ І-ІІІ ст, Квасівській ЗОШ І-ІІ ст, Варівській ЗОШ І-ІІІ ст, Яношівському ліцеї, Берегівській угорській гімназії, Нижньореметівській ЗОШ І-ІІ ст.

Керує психологічною службою району Паршутіна Тетяна Михайлівна.