Документи, що регламентують діяльність служби

Лист МОН України від 18.07.2019 р. № 1/9-462 "Про забезпеченість психологічної служби системи освіти України та пріоритетні напрями діяльності у 2019-2020 навчальному році"

Детальніше...

НАКАЗ МОНУ від 08.08.2017 № 1127 Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року

Детальніше...

Роз"яснення основних положень листа МОН від 17.09.2015 № 1/9-442 «Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби»

Детальніше...

Лист Мон України від 17 вересня 2015 року № 1/9-442 щодо оптимізації діяльності працівників психологічної служби системи освіти

Детальніше...

Лист МОН від 28.05. 2015 р. № 1/9-264 "Про програму виховних заходів з питань попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»

Детальніше ...

Наказ МОНУ про затвердження Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи

завантажити...

Положення про психологічну службу системи освіти

завантажити...

Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів

завантажити...

Етичний кодекс психолога

завантажити...

Етичний кодекс спеціаліста з соціальної роботи

завантажити…

Конституція України

завантажити…

Конвенція ООН про права дитини

завантажити…

Указ президента України "Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей"

завантажити…

Закон України "Про охорону дитинства"

завантажити…

Лист МОНУ щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України

завантажити…

Наказ МОН України про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України

завантажити...

Лист МОНУ про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію,що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України

завантажити…

Лист МОНУ про організацію та проведення "години психолога"

завантажити…

Лист МОНУ щодо профілактичної роботи з запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей та учнівської молоді

завантажити…

Лист МОНУ щодо поліпшення превентивного виховання та профілактичної роботи з подолання злочинності серед неповнолітніх

завантажити…

Зразок оформлення посадової інструкції практичного психолога системи освіти

завантажити…

Зразок оформлення посадової інструкції соціального педагога системи освіти

завантажити…

Кваліфікаційні вимоги до посад практичного психолога та соціального педагога

завантажити…

Нормативи часу на основні види робіт практичного психолога

завантажити…

Нормативи часу на основні види робіт соціального педагога

завантажити…