Дошкільний навчальний заклад – навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття докільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

Дошкільний навчальний заклад:

  • задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти;
  • забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;
  • створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;
  • формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;
  • сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;
  • здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім'єю;
  • є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку; додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;
  • здійснює інші повноваження відповідно до статуту дошкільного навчального закладу

Станом на 1 вересня 2017 року у районі функціонує

36 закладів освіти, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття докільної освіти.

З них:

31 дошкільний навчальний заклад, з них 6 закладів знаходяться у підпорядкуванні Відділу освіти, молоді та спорту Берегівської РДА.

5 дошкільних підрозділів у складі навчально-виховних комплексів " Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа"

Всього у дошкільних закладах виховуються 1744 дитини